ارسال های رایگان - فروشگاه آنلاین پت شاپ نیاوران

محدوده ارسال های رایگان:

محدوده پت شاپ نیاوران :

ارسال های رایگان در محدوده پت شاپ نیاوران طبق نقشه پیوست می باشد.توجه بفرمایید فقط محدوده تیره شده ارسال رایگان انجام می شود.ارسال رایگان در محدوده پت شاپ نیاوران فقط از مبلغ 100 هزار تومان به بالا از طریق خرید حضور و خرید آنلاین انجام می شود.

 

 

 

ارسال رایگان محدوده هروی:

ارسال های رایگان در محدوده پاسداران و میدان هروی طبق نقشه پیوست می باشد.توجه بفرمایید فقط محدوده تیره شده ارسال رایگان انجام می شود.ارسال رایگان در محدوده پاسداران و میدان هروی فقط از طریق خرید آنلاین می باشد.با این تفاوت که خرید شما تا ساعت 14 ثبت و پرداخت انجام شده باشد. توجه فرمایید که ارسال های رایگان در محدوده پاسداران و هروی از ساعت 7 شب تا 10 شب انجام می شود و اولویت تحویل محصول به ترتیب ثبت سفارشات انجام می شود.در صورتی که زمان بیشتری برای ارسال نیاز باشد حتما با مشتری تماس گرفته می شود.

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید