غذاهای خطرساز برای سگ ها

غذاهای خطرساز برای سگ ها

بافروشگاه انلاین پت شاپ نیاوران همراه باشید

شیرینی جات نظیر :  آب نبات - آدامس -محصولات خام یا پخته شده شیرین   مشروبات الکلی و مواد کافیین دار سبب تکان خوردگی عضلات قلب استفراغ -مشکلات تنفسی - بی حالی - تشنج - مشکلات قلبی و حتی مرگ میشود

  منبع :

https://pets.webmd.com/dogs/ss/slideshow-foods-your-dog-should-never-eat

 

مقایسه اقلام
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید